Krok 1 - Informacje ogólne

1
m2
2
3
m2
4
m2
5
6
m2
7
m2
8
m
9

Krok 2 - Informacje kontaktowe

1
2
3

Krok 3 - Dane z kalkulatora

Orientacyjny koszt wykonania tarasu

Typ:

Koszt:

Orientacyjny koszt wykonania opaski żwirowej

Wielkość: m2

Koszt:

Żwir rzeczny, granulacja 16-32 mm

Orientacyjny koszt wykonania drenażu

Wielkość dachu: m2

Typ gruntu:

Koszt:

Orientacyjny koszt podjazdów i terenów utwardzonych

Powierzchnia: m2

Koszt:

W wycenie uwzględniono kostkę do 40 zł

Orientacyjny koszt ogrodu

Powierzchnia: m2

Koszt:

Prace obejmują m.in. : nasadzenia, trawniki, niwelację terenu, systemy nawadniania

Orientacyjny koszt ogrodzenia

Typ: m2

Koszt:

Sprawdź kalkulator budowy domu